U vindt hieronder meer informatie over onze werkwijze en huisregels. Zijn er desondanks nog vragen onbeantwoord, dan horen we dat natuurlijk graag van u.

Uw eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek ontmoet u uw tandarts. Uw tandarts maakt kennis met u en kijkt naar uw gebitssituatie. Wellicht worden er röntgenfoto’s gemaakt en vergelijken wij deze met uw oude foto’s. Zo krijgen wij inzicht in de volledige status van uw gebit en kunnen wij u optimaal adviseren.

Het is belangrijk dat u uw legitimatiebewijs en verzekeringspas meebrengt, zodat uw persoonsgegevens correct in ons patiëntenbestand komen te staan.

Onze werkwijze

In onze praktijk zien wij u graag halfjaarlijks terug voor de controles en boeken wij meteen een nieuwe afspraak door, zodat voor u en ons duidelijk is wanneer het weer tijd is voor een tandartsbezoek.

Indien wij geen tot weinig tandvleesproblematiek constateren, wordt uw gebit gereinigd tijdens de halfjaarlijkse controle. Echter, indien de tandvleesproblematiek uitgebreider is, kunnen wij adviseren om tussen de halfjaarlijkse controles nog een extra gebitsreiniging in te plannen.

Wij streven ernaar dat u wordt behandeld door een vaste tandarts als hoofdbehandelaar.

Indien nodig wordt er verwezen naar een specialist in de nabije omgeving, waarmee goed contact wordt gehouden.

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens

Wanneer er iets verandert in uw adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, verzekeringsgegevens of gezinssituatie horen wij dit graag. Laat het ons weten bij uw eerstvolgende bezoek of u kunt ons een e-mail sturen. Wij vernemen graag wanneer er iets verandert in uw gezondheidssituatie en/of medicijngebruik. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ook aan een zwangerschap. Uw behandelaar zal hiernaar vragen. Het is namelijk belangrijk dat uw behandelaar op de hoogte is van uw gezondheid en uw medicijngebruik, zodat daar rekening mee gehouden kan worden bij behandelingen en advies.

Omgaan met uw persoonlijke gegevens

De gegevens die u aan ons toevertrouwd wordt op verantwoorde manier mee omgegaan. Uw gegevens worden niet gebruikt voor reclame doeleinden. Uw gegevens kunnen wel verstrekt worden naar onze collegae, medisch specialisten (kaakchirurg, wortelkanaalspecialist, etc.) waar we u naar toe verwijzen, uw eigen huisarts, uw apotheek, tandtechnisch laboratorium en factureringsbedrijf ‘infomedics’ waar wij mij samenwerken. Door u zich in te schrijven gaat u akkoord aan deze voorwaarden. Indien u wenst dat uw gegevens niet worden uitgegeven naar de bovenstaande instanties, kunnen wij niet de goede zorg aanbieden die wij graag aan u willen geven.

Afspraken

Om altijd voldoende tijd voor iedere patiënt te hebben, werken wij met behandelingen op afspraak.

 • Een afspraak maken kan eenvoudig bij onze baliemedewerker, via telefonisch contact of door het invullen van het afspraakformulier op de website. Onze baliemedewerker denkt graag met u mee om een afspraak in te plannen op een moment dat het u uitkomt. Wanneer u dit wenst, krijgt u ook een oproep of herinnering per e-mail of per sms (Let op, dit is service en kunnen geen rechten aan worden gebonden).
 • Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent. Indien u te laat komt voor een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek.
 • Kunt u een afspraak niet nakomen? Laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of via e-mail aan ons weten. Wij hebben dan nog voldoende tijd om de gereserveerde tijd aan een andere patiënt te geven. Wanneer u de afspraak niet tijdig afzegt, of niet komt opdagen, zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht conform onze betalingsvoorwaarden. Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra service. U blijft er zelf verantwoordelijk voor, dat u op uw afspraak verschijnt. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. Wij vertrouwen op uw begrip.

Huisregels

Om uw bezoek aan onze tandartspraktijk veilig en zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij een aantal huisregels. Door onze tandartspraktijk te bezoeken, aanvaardt u onze huisregels. Dit zijn onze huisregels:

 • Binnen onze tandartspraktijk gaan wij respectvol met elkaar om. Als patiënt en bezoeker mag u erop rekenen dat u door onze medewerkers correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.
 • Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek en verbaal geweld en (seksuele) intimidatie zijn in Nederland en daarmee in onze tandartspraktijk niet toegestaan. Van overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder. Ziet u een onveilige situatie? Meld dit dan bij de receptie of bij één van de medewerkers.
 • Het is verboden te roken binnen onze tandartspraktijk en bijbehorende gebouwen. Dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten.
 • Gebruik van drugs en alcohol en/of het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol in onze tandartspraktijk is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen naar onze tandartspraktijk. Uiteraard mag u -indien nodig- wel een hulphond meebrengen.
 • Wilt u een foto, film of geluidsopname maken van de behandeling, de medewerkers en/of de patiënten? Dit mag alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd én gekregen van de betrokkene(n). Wij vragen u de privacy van patiënten en de medewerkers te respecteren, ook op sociale media.
 • Wij verzoeken u om zelf over uw eigendommen te waken. Onze tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.
 • Deze gedragsregels gelden zowel in onze tandartspraktijk als op het gehele terrein van onze tandartspraktijk. Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot onze tandartspraktijk.

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Agape tandartsen actualiseert met regelmaat deze website, voor zover er wijzigingen zijn geweest. Agape tandartsen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of (deels) onvolledige informatie.
Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd.
Agape tandartsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Heeft u problemen bij het bezoeken van deze site of heeft u op- of aanmerkingen over deze site, neem dan contact met ons op.

Huisregels en werkwijze