De relatie tussen patiënt en behandelaar is erg belangrijk. Daarom zijn wij transparant. Dat wekt vertrouwen op!

Hieronder vind u meer informatie over onze tarieven en betalingen. Als er toch nog onduidelijkheden zijn of u heeft onbeantwoorde vragen hierover, laat het ons vooral weten.

Tarieven

Voor elke behandeling zijn prestatiecodes met de bijbehorende tarieven voor de mondzorg vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Dit betekent dat alle tandartsen dezelfde tarieven hanteren. Voor meer informatie en de hoogte van de tarieven verwijzen wij u naar www.allesoverhetgebit.nl

Eventuele techniekkosten worden er bij toegevoegd.

Materiaal -en techniekkosten

Voor een aantal behandelingen komen materiaal -en/of techniekkosten er bij. Deze komen apart op de begroting te staan naast de prestatiecode van de tandarts.

Onze materiaal -en techniekkosten zijn all-in prijzen. Dit houdt in dat er geen variabele of bijkomende kosten aan verbonden zijn. Deze kosten worden bepaald door de tandtechnische laboratoria waar wij naar uitbesteden. Onze werkstukken worden uitsluitend vervaardigd door laboratoria uit de Benelux.

Prijslijst materiaal -en techniekkosten

Begroting

Als je wil, kan je vooraf een begroting vragen bij de tandarts van de behandeling die hij voorstelt.

Verwacht de tandarts dat de voorgestelde tandheelkundige ingreep meer dan 250 euro kost, dan krijg je een begroting. En als er sprake is van materiaal- en techniekkosten dan staan die er ook op. De rekening mag 10 à 15% afwijken van de begroting, omdat er soms een verschil is tussen de voorgestelde behandeling en de uiteindelijk uitgevoerde behandeling. Als er tijdens de behandeling iets onverwachts gebeurt kunnen de kosten hoger worden.

Het bedrag wat op de begroting staat is het totaalbedrag. U kunt uw zorgverzekeraar navragen wat hiervan wordt vergoedt.

Natuurlijk kan je bij onduidelijkheden altijd de tandarts voor nadere toelichting vragen.

Vergoeding basisverzekering

Een deel van de zorg die tandartsen en mondzorgpraktijken leveren valt onder de basisverzekering.
De kosten van de tandarts worden voor kinderen tot 18 jaar volledig vergoed, met uitzondering van kronen, bruggen, implantaten en beugels.

Voor volwassenen zitten alleen het kunstgebit en het klikgebit (een ‘vast’ kunstgebit) in de basisverzekering, en de meeste behandelingen door de kaakchirurg.

Vergoeding aanvullende verzekering

Voor volwassenen wordt maar een heel beperkt deel vergoed vanuit de basisverzekering. Je kunt ervoor kiezen een aanvullende verzekering voor de tandarts te nemen. Of je je aanvullend wilt verzekeren,  en zo ja hoe uitgebreid, beslis je zelf.

Hoeveel er wordt vergoed hangt er natuurlijk van af welk pakket je hebt afgesloten. Elk zorgverzekeraar hanteert zijn eigen regels. Kijk dus goed naar hun voorwaarden en bepalingen.

Betalingen

Heeft u een aanvullende tandartsverzekering, dan wordt uw factuur verzorgd door infomedics. Infomedics declareert naar uw zorgverzekering. Het deel wat niet is vergoedt, krijgt u per e-mail of per post een factuur.

Als u niet aanvullend verzekerd bent, wordt u geacht om direct na de behandeling af te rekenen aan de balie.

Komt het financieel niet goed uit om de factuur te betalen binnen de betalingstermijn, geef het dan zo spoedig mogelijk door. Er is een mogelijkheid voor het tijdelijk uitstellen van de betaling en/of betalen in termijnen.

Voor meer informatie kunt terecht bij www.infomedics.nl

Nota ontvangen van Infomedics

In onze praktijk staan aandacht en goede zorg voorop. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics.

Betaling van uw nota
Infomedics biedt u meerdere manieren aan om uw nota te betalen. Bekijk de betaalmogelijkheden en termijnen op www.infomedics.nl.

Regel het gemakkelijk online
Op de website van Infomedics kunt u zelf alles regelen omtrent uw nota. Zo kunt u uw nota inzien of de status van uw nota controleren. Verder kunt u tevens wijzigingen doorvoeren.

Vragen
Voor vragen over uw nota kunt u terecht op www.infomedics.nl

Contactgegevens Infomedics
Telefoonnummer: 036 – 20 31 900
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Oneens over de rekening

Als je denkt dat er iets niet klopt aan de rekening van je tandarts, controleer deze dan aan de hand van de tariefcodes. En vraag je tandarts gerust om toelichting.

De rekening mag 10 à 15% afwijken van de begroting, omdat er soms een verschil is tussen de voorgestelde behandeling en de uiteindelijk uitgevoerde behandeling. Als er tijdens de behandeling iets onverwachts gebeurt kunnen de kosten hoger worden.

Als je het niet eens bent met de nota is dat overigens geen reden om deze niet te betalen. Bespreek het daarom zo snel mogelijk met de tandarts.

Tarieven en betalingen